Nettiparisuhdekurssi: Tunteet ja ristiriidat

Toinen kurssikerta:

  • Valitkaa tämän sivun alalaidassa olevista kuvista se, joka parhaiten kuvaa vanhempiesi tapaa (tai niiden ihmisten tapaa, joiden kanssa kasvoit lapsena) toimia ristiriitatilanteissa.
  • Valitse sitten toinen esine/kuva, joka kuvaa omaa tapaasi toimia ristiriitatilanteissa erityisesti parisuhteessa.

Perheneuvoja Pekka Vaaramo:

Tunteita voi ilmaista monella tavalla

Tunteita voi ilmaista ilman sanoja, tekojensa kautta. Vaikeisiin tunteisiin voi reagoida muuttumalla joko poissaolevaksi tai poistumalla konkreettisesti tilanteesta.  Käytännön asioista huolehtivat teot, kuten auton talvirenkaiden vaihto tai ruuanlaitto, ovat usein rakkauden tunteiden ilmaisua kumppanille. Kun toinen tekee paljon työtä turvatakseen perheen toimeentulon, hän saattaa haluta ilmaista sen kautta rakkautensa määrää kumppaniaan ja lapsiaan kohtaan.

Naiset ovat keskimäärin taitavampia sanoittamaan ja tunnistamaan tunteitaan

Yleisesti ajatellaan, että naiset ovat kyvykkäämpiä tunteiden käsittelyssä. Molemmat sukupuolet ilmaisevat kuitenkin toisilleen  tunteita usein epäsuorasti ja kokevat toisen tunteiden kuten suuttumuksen, vastaanottamisen vaikeana. Naiset ovat joskus herkempiä tunnistamaan erilaisia tunteita ja pystyvät helpommin sanoittamaan niitä. Miehen tunne-elämä on kuin suomalainen mieskuorolaulu, jossa on kolme tasoa: hiljaa, kovaa tai hyvin kovaa. Miehet saattavat puhua mieluummin olotiloista: hyvä olo, paha olo tai hirveän paha olo.

Tunteet hallitsevat, jos niitä ei tunnista eikä ymmärrä, mistä ne johtuvat

Huono tapa toimia tunteiden kanssa on ilmaista niitä kritiikittömästi. Jos kiukuttaa niin automaattisesti  suuttuu. Tämä tuo kokemuksen tilanteen hallitsemattomuudesta ja ajautumisesta toimintaan, jota ei oikeasti halua tehdä. Jos ei tunnista ikävien tunteiden alkuperää, vapaus valita omat toimintatavat katoaa, koska tunteet määrittelevät toiminnan suunnan. Epämääräiset olotilat tuntuvat siltä kuin ei saisi kokemusmaailmaansa otetta. Tunnistamattomien tunteiden tasaantuminen vie pitemmän aikaa, jos ei ymmärrä, mistä on kysymys.

Suuttumisen tunteen alla on usein huoli tai epävarmuus

Moni reagoi kiukulla tilanteisiin, joissa ensisijainen tunne voi olla syyllisyys, uhatuksi tuleminen, pelko tai avuttomuus. Näiden tunteiden tunnistaminen suuttumisen lisäksi antaa tärkeitä johtolankoja omaan kokemusmaailmaan.

Tunteiden tunnistamista voi opetella

Tunteista on olemassa erilaisia teorioita tunteista, jotka jakavat ne neljään perustunteeseen (kts. oheismateriaali). Näiden avulla on helpompi oppia omien tunteiden tunnistamista. Tuntiessaan itsessään epämääräisen pahaa oloa, voi tutustua perustunteiden eri vivahteisiin ja miettiä, olenko ärtynyt, turhautunut, epävarma, stressaantunut vai ristiriitainen. Oma kumppani voi auttaa tunteiden nimeämisessä. Hän voi kysyä: ”Oletko tyytymätön vai nolottaako sinua?” Tunteen nimeäminen auttaa usein  ymmärtämään, mistä konkreettisesta tilanteesta tunne syntyy.

Tunteiden tunnistaminen parantaa oloa

Tunteiden nimeäminen ja oivallukset tunteiden syntymiseen johtaneista syistä usein rauhoittavat ja selkiyttävät. On suurempi vapaus valita, miten toimii tunteiden kanssa. Toiselle voi myös tarkemmin kertoa, miltä tuntuu ja miksi. Kasvava vapauden tunne siitä, ettei ole tunteiden vietävissä, on palkitsevaa. Tunteiden tunnistamisen myötä tunne-elämään tulee enemmän värejä ja vivahteita.

Tarpeet vaikuttavat tunteisiin

On hyvä tietää, minkä tarpeiden tyydyttyminen on itselle erityisen tärkeää. Näiden tarpeiden tyydyttyminen tai tyydyttämättömyys synnyttää voimakkaita tunteita. Jos ihmisellä on voimakas tarve itsenäisyyteen, kumppanin antama tila  voi olla merkittävä rakkauden ja läheisyyden tunteiden synnyttäjä. Toisaalta, jos kumppani pyrkii ohjailemaan toista voi se synnyttää kiukkua tai ahdistuneisuutta, vaikka  kumppani tarkoittaisikin hyvää.


Suuttumus ja ristiriitojen ratkaiseminen

Kolme kysymystä suuttumuksesta

Tehtävän tavoitteena on oppia käsittelemään niitä asioita, jotka herättävät omassa itsessä suuttumuksen tunteen. Osallistujat miettivät suuttumusta herättäviä asioita aluksi itsenäisesti.

1.vaihe: yksilötehtävä, jossa jokainen vastaa kolmeen kysymykseen

a)  Mitkä asiat minua suututtavat suhteessamme?
– asiat, joita kysymyksestä tulee mieleen voivat olla eri tasoisia
– suuttumus voi kohdistua toimintatapoihin, ajatuksiin tai asenteisiin
– suuttumusta voi herättää arjen askareet, tulevaisuudensuunnitelmat, työhön tai harrastuksiin liittyvät tekijät
– suuttumus voi johtua omasta tai kumppanin toiminnasta sekä yhteisistä asioista

b)   Miten käyttäydyn suuttuessani?

c)   Mitä minusta tuntuu, kun kumppanini on minulle suuttunut?

d)   Miten toivoisin, että riita päätetään/saadaan loppumaan?

2.vaihe: parikeskustelu oman kumppanin kanssa tehtävän vastauksista.

Parisuhteen palikat: RISTIRIIDAT

Top