Nettiparisuhdekurssi: Teot

Kolmas kurssikerta

Katsokaa yhdessä kumppanin kanssa video:

Kuunnelkaa Parisuhteen reseptikirjan osa Teot

Tehkää sitten liitteenä oleva ajankäyttömoniste (word-tiedosto) ja keskustelkaa siitä.


Teot-luentomateriaali


Kotitehtävä

Suhteen kannalta myönteiset tehtäväroolit

Valitse viisi kumppaniisi liittyvää tehtäväroolia, jotka ovat itsellesi tärkeitä.

Mieti vastaavasti viisi tehtäväroolia itsestäsi, jotka ovat sinulle tärkeitä.

Kuvaile muutamalla avainsanalla, miten roolit näkyvät arkielämässä.

Kommunikaatio

 • Aloittaa keskustelun
 • Kuuntelee vastaanottavasti
 • Ymmärtää herkästi
 • Ottaa kantaa rehellisesti
 • Tunnistaa tunteitaan
 • Antaa myönteistä palautetta
 • Osaa jäsentää asioita, erottaa olennaisen epäolennaisesta
 • Rohkaisee
 • Ajattelee ennakkoluulottomasti ja luovasti (ei kaavamaisesti)

Ystävyys

 • Virittäytyy toisen aaltopituudelle
 • On turvallinen kumppani
 • Asettuu puolustamaan toista
 • Noudattaa sovittuja pelisääntöjä
 • Sallii toisen olevan eri mieltä
 • Haastaa keskustelemaan arvoista
 • Haluaa tehdä yhdessä asioita
 • Järjestää yhteistä aikaa

Ristiriidat

 • Tarttuu ja ottaa puheeksi ristiriitoja rohkeasti
 • Kykenee tasapuoliseen asioiden käsittelyyn
 • Ilmaisee kaikenlaisia tunteita rehellisesti ja suoraan
 • Keksii ongelmiin luovia ratkaisuja
 • Pyytää anteeksi
 • Antaa anteeksi, kun on siihen sisäisesti valmis
 • Myöntää virheensä
 • Näkee oikein asioiden mittasuhteet

Erotiikka

 • Nauttii koskettaa ja tulla kosketetuksi
 • Kunnioittaa omia tarpeitaan
 • Tekee hyvää toiselle
 • Tekee aloitteen rakasteluun
 • Ilmaisee intohimoa
 • Kertoo toiveistaan
 • Kokeilee uutta
 • Sallii ja kestää toisen kieltäytymisen

Arkielämä

 • Tekee oman osuutensa velvollisuuksista
 • Järjestää yllätyksiä
 • Huolehtii raha-asioista
 • Vastaa kotitöistä
 • Kehittää toimivia rutiineja
 • Luo viihtyvyyttä
 • Ottaa rennosti
Top