Nettiparisuhdekurssi: Sitoutuminen

Ensimmäinen kurssikerta

 • Chat: tervetuloa: Keitä täällä tänään on? Siirtykää ryhmän omaan chattiin oikean palstan linkistä
 • Lyhyt esittäytyminen. Kurssista kertominen

Tehtävä 1: katsokaa video


Tehtävä 2: Elämänviivatehtävä

Tehtävän tavoitteena on havainnollistaa parisuhteen aikajanaa ja yhteisen elämän tärkeitä tapahtumia. Parisuhteessa on kaksi erilaista ihmistä, jotka ymmärtävät omalla tavallaan yhteiset tapahtumat ja kokemukset. Aikajana konkretisoi parille sekä myönteisiä että vaikeita suhteen tärkeitä tapahtumia.

Tehtävän kulku on seuraava:

Paritehtävä: Määritelkää suhteenne aikajana.

 • etsikää rauhallinen paikka ja merkitkää lattiaan aikajana langalla tms. tai
 • käyttäkää tehtäväpaperia
 • aikajana alkaa ensikohtaamisesta ja päättyy kuluvaan vuoteen
 • jakakaa väliin jäävä osa tasan esim. vuoden välein
 • vuosiluvut merkitään paperilapuin aikajanan päälle tai kirjoitetaan tehtäväpaperiin.

Yksilötehtävä: Kirjaa pienille irtolapuille (jos teette lattialle elämänviivan) avainsanoin suhteen kannalta tärkeitä tapahtumia tai kirjaa avainsanat janan molemmin puolin tehtäväpaperiin. Valitse enintään kymmenen tärkeää tapahtumaa. Yhdelle irtolapulle yksi tapahtuma.

 • tapahtumaan liittyvät tunteet voivat olla erilaisia (esim. läheisyys, yhteenkuuluvuus, yksinäisyys, pettymys)
 • olennaista on, että tapahtuma tuntuu itsestä merkittävältä
 • jokaisen tapahtuman kohdalle kirjoitetaan siihen liittyvien tunteiden nimet.

Paritehtävä: Asettakaa laput eri puolille aikajanaa ja kertokaa niiden sisällöstä vuorotellen toisillenne.

 • purkutilanteessa on tärkeää, että toinen kuuntelee ja tekee ainoastaan tarkentavia kysymyksiä
 • lapuista ei keskustella, kun niistä kertominen on kesken

Paritehtävä: Keskustelkaa vielä harjoituksen synnyttämistä ajatuksista ja tunteista.


Tehtävä 3: Suhteessa on erilaisia vaiheita

Tunnistatteko elävänne jotakin/joitakin vaiheita juuri nyt?
Lukekaa ja keskustelkaa.

Parisuhteessa voidaan karrikoiden erottaa neljä erilaista vaihdetta. Mikään suhde ei kuitenkaan kulje niiden läpi suoraviivaisesti, vaan kumppanit käyvät niitä läpi myös omassa yksilöllisessä tahdissaan. Välillä voidaan olla pitkään, jopa vuosikausia paikallaan. Ohessa on kuitenkin esitelty parisuhteen erilaisia vaiheita.
1. vaihe: Rakastuminen

 • Arvioitu kestävän maksimissaan tuhat yötä eli reilu kolme vuotta.
 • Tarjoaa mahdollisuuden romantiikkaan, intohimoon ja yhteensulautumiseen
 • Kumppanin aidot piirteet sekoittuvat unelmaan. ”Sinä olet kuten minä”
 • Itsestä yritetään antaa positiivinen kuva ja toinen nähdään positiivisesti
 • Toisen erilaiset piirteet koetaan houkutteleviksi haasteiksi
 • Toisen ärsyttäviltä piirteiltä ummistetaan silmät
 • Kaikki mahdollinen aika halutaan viettää yhdessä
 • ”Ymmärrämme toisiamme”

2. vaihe: Silmät avautuvat

 • Molemmat näyttävät todelliset luonteensa
 • Erilaiset tunteet ja tarpeet vuorottelevat
 • Saattaa ilmaantua vihaa, sitoutumisen pelkoa, läheisyyden kaipuuta
 • Toisen ”muutos” ihmetyttää
 • Huuma on mennyt ohi
 • Todellinen kuva mielikuvan sijaan
 • On opittava ratkaisemaan ristiriitoja
 • Olenko rakastunut huumaan vai ihmiseen?
 • Toiset liukuvat tähän vaiheeseen myös ilman dramatiikkaa: realiteetit on nähty ja hyväksytty

3. vaihe: Sitoudunko sinuun?

 • Monelle kaikista vaativin ja raskain vaihe, jossa kestävyys saattaa olla koetuksella
 • Jaksanko sitoutua sinuun?
 • Usein ne piirteet, joihin toisessa aluksi ihastui, saattavat ärsyttää
 • Moni tarvitsee aikaa ja tilaa itselleen. Olenko olemassa omana itsenäni?
 • Etsitään sopivaa etäisyys-läheisyys-suhdetta
 • Läheisyys on aitoa
 • Uskallus rehelliseen riitelyyn

4. vaihe: Elämänkumppanuus

 • Uusi avoimuuden, rakastamisen ja yhdessä tekemisen aika
 • Ei tarvetta valtataisteluun, en yritä enää muuttaa toista
 • Hyväksyn itseni ja sinut
 • Olemme kiinnostuneita syventämään liittoamme
 • Elämänkokemus ja yhteiset vuodet kannattelevat
 • Helppo elää yhdessä
 • Keskinäinen huumori lisääntyy

Tehtävä 4:

Lukekaa läpi Raija Alhonsaaren teksti rakkauden eri vaiheista ja keskustelkaa tekstin herättämistä ajatuksista hetki oman kumppanin kanssa.

Rakastumisessa ihminen katsoo puhtailla silmälaseilla

Vain rakastunut näkee tämän maailman oikein, kirkkaana.
Muut näkevät sen ikävän, harmaan harson läpi. (Vladimir Solovjov)

Rakastumista kuvataan usein tunnemyrskyksi, jossa ihminen menettää todellisuudentajunsa ja toimii epärealististen haavekuvien pohjalta. Entä, jos rakastuneella ihmisellä ei olekaan vaaleanpunaisia silmälaseja, vaan tarkat ja puhdistetut lasit. Rakastuneena ihminen ymmärtää rakastumisen kohdetta kokonaisvaltaisemmin. Rakkaus on tunne, joka vaikuttaa ihmiseen myös fysiologisesti. Rakastunut ihminen tuntee voimakkaammin, puhuu avoimemmin, kuuntelee tarkemmin, huomioi toista enemmän ja suhtautuu myönteisemmin elämään. Rakkauden kirkastamat silmälasit usein likaantuvat ja tummuvat arkielämässä. Yhteinen arki tuottaa lukuisia asioita, jotka saattavat herättää turhautumista, yksinäisyyttä, pettymyksiä ja vihan tunteita. Myös suhteen ulkopuoliset haasteet ja velvoitteet alkavat vaikuttaa ajan mittaan. Aletaan helpommin keskittyä toisen vikoihin ja puutteisiin.

Jumala kuvataan rakkaudeksi. Ollaanko rakastuneina jumalallisen elementin kanssa tekemisissä? Siksikö se on niin ihmeellistä? Kokemukseni mukaan Jumala katsoo meitä ihmisiä hellyyden täyttämän ihastuksen vallassa. Tässä valossa Hän näkee myös meidän vikamme ja puutteemme. Rakastuneena katson toista luonnollisesti ihastunein ja kaiken hyväksyvin silmin. Muutos rakastumisesta rakkauteen saattaa ollakin haaste pitää omat silmälasit puhtaana, jotta arjen tuomat hankaluudet eivät peitä kumppanin ja suhteen myönteisiä puolia.

Silmälasien puhtaanapito haastaa kasvuprosessiin

Puhdistustyö on jatkuva prosessi, jossa ihminen samalla tavoin kuin rakastuessaan yrittää ymmärtää toista aidosti. Hän hyväksyy toisen keskeneräisyyden, haluaa nähdä asioiden taakse ja ymmärtää, että niille on selitys. Puhtaiden silmälasien avulla kumppanit voivat tukea toistensa kasvua ihmisenä. Siirtyminen tunnetasolla rakastumisesta sitoutuvaan rakkauteen on mahdollista, jos molemmat suostuvat jatkuvaan suhteen henkiseen kasvuprosessiin. Tällöin kumppanit voivat antaa toisilleen toistuvia kokemuksia suhteensa elävyydestä ja positiivisesta liikkeestä. Elävä ja vuorovaikutteinen suhde synnyttää yhä uudelleen intohimoa, yhteenkuuluvuutta ja läheisyyttä.
Puhdistustyö ja suhteen sisäinen kasvuprosessi vaikuttavat ihmisen henkilökohtaiseen kypsymiseen ja kykyyn rakastaa. Toisaalta myös ihmisen henkinen kypsyys on edellytys prosessin aloittamiselle ja rakastumisen muutokselle rakkaudeksi.

Kasvuprosessi herättää monia kysymyksiä

Miksi sitten on vaikea pitää silmälasit puhtaana ja sitoutua kasvuprosessiin? Miksi syvä rakkaus tuntuu joskus pelottavalta ja aivan erilaiselta kuin rakastumisen kokemus? Onko rakkauteen sitoutuminen riski, koska silloin sulkee ulkopuolelle muut mahdollisuudet? Vai tuntuuko suhteesta puuttuvan sitä jotain, jota on vaikea määritellä? Onko suhteella tulevaisuutta ja yhteisiä päämääriä? Tuntuuko, että toinen ei anna suhteeseen yhtä paljon kuin itse antaa?
Etukäteen ei voi elää kaikkia suhteen realiteetteja ja ratkaista mielessä olevia kysymyksiä. Kun vielä miettii tunnetasolla ulkopuolella, haluanko panostaa tähän suhteeseen ei voi tietää, miltä tuntuu olla sisäpuolella, kun on tehnyt päätöksen sitoutua. Mitä ääntä kuuntelen itsessäni ja mitkä ovat minulle luotettavia merkkejä riittävästä rakkaudesta? Riskitöntä rakkautta ei ole olemassa.

Seurakuntakuraattori Raija Alhosaari, Kataja – kestävän parisuhteen kasvu ry:n toiminnanjohtaja v. 2007-2010
Kotitehtävä:

Kotitehtäväksi lukekaa parisuhteen palikat -sivuilta sitoutuminen ja mietintä: Miten voisitte vahvistaa keskinäistä sitoutumistanne? Mitä  te voisitte tehdä tavoitteenne eteen?

Top