Nettiparisuhdekurssi: Seksuaalisuus: Lapsiperheen kysymyksiä

Lapsiperheen yleisimpiä ongelmia seksuaalineuvonnassa

 • yhteisen ajan puute
 • kommunikaatiovaikeudet
 • oman ajan puute
 • kotityöt
 • seksuaalielämän rutinoituminen
 • halujen erilaisuus
 • seksuaalisen viehättävyyden väheneminen
 • orgasmi- ja kiihottumisvaikeudet
 • raskauden pelko

Yhteisen ajan puute

 • aika menee arjen pyörittämiseen
 • omat tarpeet vs. perheen/lasten tarpeet; luopuminen ’vanhasta’ elämästä
 • kotona oleva vs. työssä käyvä
 • yhteisen ajan rajallisuus (ilta-/loma-ajat)
 • vuorokausirytmi

Neuvoja vanhemmille

 • tilanne ei usein johdu kumppanista vaan olosuhteista
 • kalenterit esiin -> sovitaan yhteistä aikaa
 • lastenhoitopalvelut
 • pienet hetketkin kannattaa hyödyntää
 • tasapaino: oma aika, yhteinen aika, perheaika

Kommunikaatiovaikeudet

 • usein johtuu parisuhteen hoitamattomuudesta ja haastavista olosuhteista -> emotionaalinen ja fyysinen etääntyminen
 • taustalla usein myös hellyyden ja läheisyyden puute
 • kun omat luonnolliset tarpeet jäävät huomiotta, tunnelma kiristyy
 • riidat voivat syntyä mistä vaan
 • riitojen taustalla usein asioiden erilaiset merkitykset
 • erimielisyydet jäävät ratkaisematta, kun tyytymättömyys ja loukkaantuneisuus lisääntyvät
 • ei puhuta rehellisesti toinen toiselle vaan aletaan tehdä päätöksiä erillään
 • kireän tunnelman vallitessa ‘blokataan’ seksihalut

Seksuaalielämän rutinoituminen

 • suhteen alku vs. nykytilanne
 • suhteeseen hiipii yksipuolisuus, kaavamaisuus ja rutiininomaisuus
 • esileikin puute
 • ilo ja spontaanius puuttuu
 • intohimo katoaa
 • aloitteenteko ja roolit
 • usein molemmat toivovat vaihtelua mutta eivät uskalla sanoa
 • seurauksena haluttomuutta, erektiohäiriöitä, kiihottumis- ja orgasmiongelmia, kostumisongelmia

Halujen erilaisuus

 • tilanteen näkyväksi tekeminen usein auttaa
 • normalisointi molempien kannalta
 • erityisesti naisella vaikuttaa stressi ja väsymys
 • itsetyydytys
 • erilainen vuorokausirytmi haluissa
 • millaisissa tilanteissa/olosuhteissa molempien halut ovat parhaiten esillä

Kokemus seksuaalisen viehättävyyden vähentymisestä

 • oma kokemus vai kumppanin kokemus?
 • heikko itsetunto näkyy usein seksissä
 • kumppanin palaute tärkeää
 • elämäntapojen, terveyden ja kehon muuttuminen
 • näiden hyväksyminen ja mahdollinen muuttaminen
 • ei aikaa, kiinnostusta, jaksamista itsestä huolehtimiseen
 • puolisoiden vartaloihanteet voivat kääntyä toisiaan vastaan
 • mikä merkitys annetaan raskaudelle, synnytykselle, imetykselle, kehon muuttumiselle? (siis ovatko kaikki kielteisiä merkitykseltään?)
 • äitirooli, isärooli, miten vaikuttaa seksuaalisen viehättävyyden kokemukseen?
Top